Oferta

USŁUGI TRANSPORTOWE:

Przewóz materiałów sypkich

 • transport żwiru, pospółki
 • transport piasku
 • usługi wywrotkami, wozidłem volvo
 • transport ziemi
Odśnieżanie
 • Posiadamy pługo-piaskarki,
 • Pługi

 

WYKOPY:

Usługa koparką

 • kopanie stawu, wykopy
 • usługi korytowania pod drogi, chodniki,karczowanie, wymiana gruntów, skarpowanie, hałdowanie
 • Konserwacje rzek, odmulanie rowów

 Usługa spycharką

 • plantowanie
 • niwelacja terenu, profilowanie podłoża

 

 

Usługa Równiarką

 • przygotowanie terenu pod budowę
 • profilowanie oraz korytowanie

 

 

 

BUDOWA:

 • Budowa dróg żwirowych, parkingów 
 • Budowa oraz przebudowa zbiorników retencyjnych
 • Budowa mostów-przepustów

SPRZEDAŻ KRUSZYW:

 • pospółka,
 • żwir,
 • piasek
 • ziemi
 • gruz betonowy

SKUP:

 • złomu stalowego